Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

dovolte, abychom vás pozvali k návštěvě Muzea knihtisku a knihy v Plzni. Toto muzeum nabízí expozici věnovanou historii a současnosti knihtisku, prezentuje významné plzeňské knihtiskaře i technické postupy a stroje, které jsou pro tuto profesi důležité.

Obsah prohlídky lze uplatnit v těchto vzdělávacích oblastech:
* Člověk a svět práce
* Člověk a společnost
* Jazyk a jazyková komunikace
* Informační a komunikační technologie
* Umění a kultura

Dále lze návštěvu expozice využít při plnění těchto průřezových témat:
* Mediální výchova
* Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Co můžete očekávat?
* Přehledně strukturovanou tematickou expozici s odborným výkladem;
* Možnost pro žáky vyzkoušet si v praxi některé tiskařské postupy a úkony (složení svého jména, vytištění nápisu, čtení z tiskařské matrice…);
* Pracovní listy pro žáky zpracované v návaznosti na průřezová témata RVP ZŠ / SŠ (3.5. ročník, 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník);
* Příjemné prostředí v centru Plzně s možností realizace vlastního výukového programu (k dispozici je přednášková místnost s prezentační technikou a zázemím).

Délka prohlídky je cca 60 minut. Vstupné 45 korun, pedagogický doprovod zdarma. Pomůcky: psací potřeby, pevná podložka pod pracovní list velikosti A4.

Jak návštěvu muzea objednat?
Zavolejte (602 628 511) nebo nám napište na muzeum@navadtp.cz. Potřebujeme vědět termín, hodinu, ročník (třídu), počet návštěvníků včetně doprovodu a spojení na vás. Vaši žádost obratem vyřídíme.

Těšíme se na Vaši návštěvu!