Expozice představuje Plzeň jako kolébku tisku v Čechách. V roce 1476 zde byla vytištěna první kniha – Statuta Arnošta z Pardubic. Neznáme sice jméno tiskaře, ani nevíme, kde knihu vytiskl, ale položil základy knihtiskařské tradice v českých zemích.
      Prohlídková trasa je nejprve zaměřena na začátky knihtisku u nás, seznamuje s nejdůležitějšími knihami vytištěnými od druhé poloviny 15. století do první poloviny 16. století v Plzni. Představuje především prvního – neznámého Tiskaře Arnoštových statu, ale i jeho následovníky – Mikuláše Bakaláře, Jana Mantuána Fencla nebo Hanse Pekka. Prohlédnout si můžete také makety tří prvostisků vytištěných v Plzni, především první knihy vytištěné na našem území – Statuta Arnošta z Pardubic.
      Další část prohlídky, která vede po ochozech původní historické tiskárny, je zaměřena přímo na proces výroby knihy. Uvidíte ruční sazárnu i nástroje, které sazeč potřeboval, dále první sázecí stroje, stroje knihtiskové a různá zařízení potřebná pro knihtisk.
      Prohlídka pokračuje výstavou strojů používaných při závěrečné úpravě tiskovin: skládacího stroje, řezačky a drátošičky. Tato část expozice je doplněna informačními panely s informacemi o tiskárnách působících v Plzni v 19. a 20. století.
      Z ochozů je vidět i současný tiskárenský provoz, především práce na ofsetovém tiskařském stroji.Časy prohlídek

Po - Pá

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 -

So

- 10:00 11:00 - - - - -

Prohlídku s průvodcem je možné objednat telefonicky na čísle 602 628 511
nebo e-mailem na adrese muzeum@navadtp.cz.